Licytacje


Obwieszczenie 12.00

Obwieszczenie 12.30

Obszary działań

Kancelaria komornicza działa od 2020 roku i korzysta ze wszystkich dostępnych systemów elektronicznych niezbędnych do szybkiego i sprawnego ustalenia majątku dłużnika.

 • BMS - Bailiff Management System
 • KomornikOnline - System umożliwiający komunikację w postępowaniu egzekucyjnym
 • Catobe Kompas
 • CBDKW - Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
 • Geoportal powiatu Szczycieńskiego - Dostęp do systemu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w celu ustalenia nieruchomości dłużnika
 • EUKW - Zajęcia nieruchomości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 • CEPIK 2.0 - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • OGNIVO - System umożliwiający poszukiwania rachunków bankowych dłużników i obsługę zajęć
 • PUE ZUS - Platforma Usług Elektronicznych udostępniana przez Zakład Ubezpieczeń
 • REGON - Wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej
 • CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • EPU - Elektroniczny system sądowy e-Sąd
 • EPUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Komornik SQL-EAE - System operacyjny kancelarii
 • SISP - System Informacyjny Statystyki Publicznej
 • KomornikIT

Wzory pism


Brak plików do pobrania

RODO Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w zw. z funkcjonowaniem tut. kancelarii jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Hubert Zdzisław Trochimiuk